Үзэсгэлэнгийн мэдээ

  • Жакын товч тайлбар, тэмдэглэл

    Жак бол хамгийн энгийн өргөх төхөөрөмжийн жижиг (1м-ээс бага) өргөх өндөр юм. Энэ нь хоёр төрлийн механик ба гидравлик төрөлтэй. Механик үүр нь өөр нэг тавиур ба хоёр боолтыг шургуулдаг, учир нь бага оврын ашиглалтын хүчин чармайлтын жинг ихэвчлэн барилгын механик засварын ажилд ашигладаг ...
    Цааш унших